Praktisk

 

 TID. 10 – 13 maj 2018

STED. Krigslive XIV finder sted på Tornby Klitplantage i Nordjylland.

PRIS. En billet vil koste 550 kr. indtil 3. november, derefter vil prisen stige således; 17. september: 550 kr, 3. november: 600 kr, 2. februar: 650 kr. 6. april er sidste tilmeldingsdato.

MAD. Billetprisen er sat op i år fordi mad er inkluderet i prisen. Det er tilladt at tage ekstra mad med hvis man ønsker det, vi har ikke kølecontainere til at opbevare det.

Mulighed for dispensation fra mad til Krigslive XIV

Efter megen overvejelse har vi besluttet at give mulighed for enheder at få dispensation fra madordningen. Det vil foregå således:

– Alle betaler mad på forhånd som en del af deres deltagerbegyr.

– EFTER sidste tilmeldingsdato, den 6. april, og INDEN den 22. april, kan en gruppe på anmodning af gruppelederen (via email) få refunderet 150 kr af deres deltagergebyr. Vi gør opmærksom på at de 150 kr ikke er hele andelen af deltagergebyret der går til mad; grunden til at det resterende ikke bliver refunderet er at det går til at dække faste udgifter vi har i forbindelse med maden.

– Anmodninger om refusion modtaget efter den 22. april vil blive automatisk afvist. Så får man og betaler for mad til scenariet.

ALDER. Alle aldre må godt deltage i Krigslive XIV, dog må folk der ikke er fyldt 15 når Krigslive XIV starter ikke spille kamproller. Folk der ikke er fyldt 18 når Krigslive XIV skal udfylde en formular (se under tilmeldingsfanen).

TELTE. Enheder skal selv tage deres egne telte med.

BRÆNDE. Det vil være muligt at etablere bålsteder på lejrpladsen. Brænde udleveres af arrangørerne.